Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
03-12-2015 00:00:00

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ TEŞKİLATIMIZIN MESAJLARI

İL BAŞKANIMIZ NAZMİ ÜNLÜ
Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık, engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından önemli bir gündür. Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanlığın ortak sorunu olmakla beraber, Biz, AK Parti olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana engelli vatandaşlarımızın sorunlarına samimiyetle eğildik; bu sorunlara çözüm üretmek, engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için özveriyle çalıştık.
Engellilerimizin günlük yaşama katılabilmeleri, toplumla bütünleşebilmeleri, fırsat eşitliğine sahip olarak toplum için katma değer üretecek bir konuma gelmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ettik.
Cumhuriyet tarihimizde ilk defa, engellilik alanında yaşanan sorunlara kapsamlı ve çağdaş çözümler içeren, 5378 sayılı Özürlüler Kanununu çıkardık; toplumsal alandaki duyarlılığın artması için söz konusu kanunun çıktığı 2005 yılını Özürlüler Yılı ilan ettik.
Başlattığımız farklı sosyal sorumluluk kampanyaları ile engelli kardeşlerimize dönük eğitim altyapısının ve kalitesinin zenginleşmesini, artmasını sağladık.
Engellilerimizin iş hayatında daha etkin şekilde yer alabilmeleri için özürlü istihdamını teşvik edici, hatta zorlayıcı düzenlemeler yaptık.
Bizim hizmet politikalarımızın temelinde ‘önce insan’ ilkesi vardır ve feda edilecek bir tek ferdimiz bile yoktur.
Bizler, AK Parti olarak tek tek bütün fertlerimizi, bütün insanlarımızı kucaklamaya, kazanmaya; bu alanda ülkemizi çağdaş bir düzeye getirene kadar gayret göstermeye devam edeceğiz.
Bu çerçevede, anayasamızda yaptığımız değişiklikle, engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılık sağladık.
Engelli vatandaşlarımız açısından reform niteliği taşıyan “evde bakım ücreti” ni uygulamaya koyduk; çalışamayacak durumda olan ya da iş bulamayan engellilere bağlanan aylıkları ciddi oranlarda artırdık.
Özel eğitim ihtiyacı olan tüm engelli vatandaşlarımızın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz yararlanmasını temin ettik. Kendi namına çalışan engellilere ve bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik imkânı tanıdık. Engelli vatandaşlarımızın kamuda ve özel sektörde istihdamını sağladık, bu yönde teşvikler uyguladık, Cumhuriyet tarihimizde bir ilk niteliği taşıyan Özürlü Memur Seçme Sınavı‘nı gerçekleştirdik.
Sosyal Devlet ilkesini çok daha aktif, çok daha etkin bir şekilde işletmek suretiyle, yerel yönetimlerimizden vergi indirimlerine kadar, engelli kardeşlerimize hemen her alanda kolaylıklar sağladık.
AK Parti olarak, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına öncelik vermeye, bu sorunların çözümüne ciddiyetle eğilmeye, engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını, her türlü talebini karşılamaya devam edeceğiz.
Bu düşüncelerle Dünya Engelliler Günü’nün engelli vatandaşlarımız ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

MERKEZ İLÇE BAŞKANIMIZ AHMET AKCA;

Birleşmiş Milletler, 3 Aralık gününü tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının ‘tam ve diğer insanlara eşit ölçüde’ sağlanması amacına dönük çalışmaların yapılması gereken bir gün olarak duyurmuş ve bu günü ‘Uluslararası Engelliler Günü’ olarak kabul etmiştir.
Engelli bireylerimizin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak, ayrımcılığa maruz kalmayan, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen bireyler olmalarına imkan vermek en temel amacımızdır. Özellikle son on üç yıldır eğitimden istihdama, sosyal yardımlardan bakım hizmetlerine kadar neredeyse her alanda reform niteliğinde yasal düzenlemelerle, engelli bireylerin önünde bulunan engel ve eşitsizlikleri ortadan kaldırarak yolumuza devam etmekteyiz. Hayatın içinde bir ve bütünüz. Engelli engelsiz tüm toplumun hep birlikte uyum içerisinde bütünleşmesi ve her bir bireyin karşılıklı saygı ve sevgi ortamında birbirlerini anlayarak yaşayabilmesi en büyük gayemizdir. Bu itibarla engelli bireylerin istihdamının desteklenmesi konusu, AK Partimizin kuruluşundan bu yana en öncelikli konularımız arasında yer almış, engelli bireylerimizin istihdamlarını sağlamak için birçok yeni düzenlemeler yapılmıştır. Engelli kardeşlerimizle birlikte olmanın, onların sorunlarına çözüm üretmenin ve topluma yeniden katılmalarının önü açıldı. Bu duygu ve düşüncelerle engelli kardeşlerimizin gününü kutluyor, aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle sağlıklı bir ömür diliyorum

İl Kadın Kolları Başkanımız Ümit Gülin Göksoy
Hiçbir engellilik bilerek ya da isteyerek olmamıştır.

Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan bir engelli adaydır.
Engellilerimizin hayat mücadelesi ve her türlü olumsuzluğa rağmen yaşama olan bağlılıkları karşısında, ufacık sıkıntıları dağ gibi büyüten bizlerin çıkaracağı bir çok ders bulunduğu aşikardır. Her şeyden önce halimize şükretmeyi bilmeli ve hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğini aklımızdan hiç çıkarmadan, bütün engelli vatandaşlarımızın kendi kendine yetebilen onurlu ve başı dik vatandaşlar olarak yaşamalarını sağlamak konusunda verilen mücadeleye katkıda bulunmalıyız. Çünkü engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözerek, tüm hizmetlerden ve haklardan eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, devletimizin olduğu kadar, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur.
Bu anlamda bizim de temel hedefimiz; engellilerimizin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımın sağlanmasına yönelik olarak; eğitim, sağlık, istihdam, kültür, sanat ve ulaşılabilirlik gibi temel sorun alanlarında, engellilerin ayrımcılığa maruz kalmadan fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen kişiler haline getirmektir.
Hiçbir engellilik bilerek ya da isteyerek olmamıştır. Yeter ki gönüller engelli olmasın. Sahip olduğumuz sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik sayesinde geleceğe daha güvenli bakabileceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, engelli kardeşlerimize ve ailelerine en derin saygılarımı sunar, tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlarım.

Close
SEN DE KATIL SEN DE KATIL

Gücümüze Güç Katın.